Élelmiszermaradékok higiénizációs technológiájának kifejlesztése együttkomposztálással

Projektösszefoglaló


Projektgazda: OS Pelso Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: "Élelmiszermaradékok higiénizációs technológiájának kifejlesztése együttkomposztálással"

Projekt azonosító száma: GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00222

Támogatás összege: 94,31 millió forint 

Támogatás intenzitása: 64.86 %

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2025. március 27.A projekt célja

 A projektgazda OS Pelso Kft. jelen projekttel egy komplex hulladékhasznosítási problémára kíván innovatív termeléstechnológiai megoldást kifejleszteni.

A biológiailag lebomló hulladékok országos és nemzetközi kitekintésben is óriási mennyiségben termelődnek mind a lakossági, mind a közületi, továbbá a vállalkozási szektorban. Ezen hulladékok hasznosításával és hulladéklerakóktól való eltérítésével rendkívül értékes talajjavító tápanyagforrás előállítására van mód, amennyiben rendelkezésre áll egy, az adott hulladék kémiai-, fizikai paramétereihez adaptált szakszerű komposztálási technológia.

Jelenleg a begyűjtésre kerülő biológiailag lebomló hulladékok közül csak a zöldhulladék komposztálására vannak működő technológiák, eljárások. 2024. január 1-től az EU-s irányelveknek (1999/31/EK) megfelelően a zöldhulladék mellett az egyéb biológiailag lebomló hulladékot (konyhai maradékok, ételmaradékok stb.) is elkülönítetten kell gyűjteni és a körkörös gazdálkodás elvárásainak megfelelően újra kell hasznosítani.

A projekt kiemelt célja a 2024-tól az elkülönítetten gyűjtendő, állati eredetű hulladékot is tartalmazó biológiailag lebomló háztartási hulladékok, valamint a zöldhulladék és a szennyvíziszapok, együttes kezelésére, hasznosítására vonatkozó speciális - egységes - komposztálási eljárás kidolgozása, továbbá ezen alapanyagok esetében pasztőrözés nélküli higiénizációs eljárás kifejlesztése, melynek eredménye a jogszabályok által előírtaknak megfelelő minőségű, engedéllyel rendelkező komposzt termék létrehozása.

A tervezett eredmények sikeres elérése érdekében a projektgazda egy komplex komposztálási kísérletsorozatot hajt végre. A különféle keverési arányokkal, technológiai beavatkozásokkal (légbefúvás, forgatás, takarás), valamint mikrobiológiai készítmények adalékolásával megépített komposztprizmák teljes életútját (előkezelés, intenzív fázis, utóérlelés) végigkísérve, azt mérési jegyzőkönyvekkel, prizmanaplókkal alátámasztva kifejleszti a legoptimálisabb termelési eljárásrendet a nevezett hulladékfajták együtt-komposztálására. Az eredményeket mintavételezésekkel, laborvizsgálatokkal is alátámasztja.

Az általunk létrehozni tervezett technológiával előállított komposzt magas szervesanyag tartalma miatt jelentősen hozzájárul a talajerő (humusz, ásványi anyagok, tápanyagok, biodiverzitás) visszaállításához.

A problémakörre és az egyes vázolt részproblémákra nincs sem hazánkban sem külföldön komplex, mindenre kiterjedő technológiai megoldás, így projektünk eredménye nemzetközi jelentőségű.


A projektgazda a megvalósítás érdekében komoly beruházásokat eszközölt és két új, fejlett technológiájú, komposzt prizma építésére alkalmas, befúvóteret építtetett fel.


A projekt tervezett eredményei:

  • Új, innovatív technológiai eljárásrend kifejlesztése, mely során a hosszú időtartamú hipertermofil higiénizációval kiváltásra kerül a pasztörizálással történő előkezelés;

  • Az új technológiai eljárásrend alkalmazásával lehetővé válik az állati eredetű hulladékot is tartalmazó, biológiailag lebomló háztartási hulladék hasznosítása és visszavezetése a körkörös gazdasági folyamatba;

  • Engedélyezett termésnövelő termék létrehozása;

  • Az input anyagok hulladék státusának megszüntetése;

  • A komposztálás ciklus idejének optimalizálása és ezáltal a fajlagos költségek redukálása.